Gastroskopi och magsår

En gastroskopi innebär att en veterinär undersöker magens inre med ett så kallat gastroskop.

Gastroskopet består av en böjlig slang som leds ner till magsäcken genom näshålan och svalget. Veterinären kan även ta vävnadsprover och genomföra olika behandlingar med gastroskopet.

Magsår, vad är det?
Detta är ett tillstånd som beskriver en erosion av magslemhinnan p.g.a. ökad exponering till magsyra.

Vilka hästar får det?
Alla hästar kan få magsår, något överraskande visar studier att 63% av alla tävlingshästar, 37% av alla fritidshästar och 50% av alla föl har magsår av varierande grad.

Vad är orsakerna?

Diet
Då hästar är skapta för ett kontinuerligt intag av gräs så utsöndrar cellerna syra i hästens magsäck hela tiden. Syran används för att bryta ner grovfodret och börja ta vara på näringen. När hästar utsätts för långa perioder utan mat som neutraliserar magsyran så kan detta leda till magsår.

Stress
Olika former av stress kan leda till problem, t.ex. stationärvård på djursjukhus, transport, miljöbyte eller bara att bästa hagkompisen har flyttat.

Motion
Vid motion, speciellt över hinder eller i höga farter, så pressas magsyra uppåt från den nedre delen av magsäcken till den övre. Där finns det en annan sorts slemhinna som inte tål magsyra. Detta problem uppstår lättare om hästen har fråntagits sitt grovfoder innan motionspasset.

Hur vet jag om min häst har magsår?

Symtomen kan variera mycket t.ex:

    •    beteende förändringar såsom ovilja till arbete, slår mot skänkeln, ogillar att få gjorden dragen, bockar m.m.
    •    dålig aptit
    •    matt hårrem
    •    nedsatt prestation
    •    vikt förlust
    •    återkommande kolik


En del hästar, framförallt föl, visar även andra symtom som t.ex. tandgnissel, ökad salivering och/eller lindrig kolik.

Hur ställer man diagnos?
Genom att göra en gastroskopi, det vill säga att man går ner med en kamera i magsäcken för att undersöka slemhinnan.

Går det att behandla?

Det finns idag speciell magsårsmedicin framtagen för hästar. Vid lindriga sår kan det ibland räcka med förändringar i vardagen för att såren ska läka (ändrade stall och utfodringsrutiner).

Kan man förebygga magsår?
Man kan minska riskerna genom t.ex:

    •    mycket kontakt med andra hästar
    •    fri tillgång till gräs/hö/hösilage
    •    fodra oftare
    •    minska utfodring av foder med snabba/höga värden av kolhydrater


Ibland kan det också vara lämpligt att ge förebyggande medicinering vid vissa stress situationer.