Hältutredning

När hästar får smärtsamma problem i sina ben är det inte alltid den uppvisar hälta i första taget. Det kan vara andra symtom som t.ex. ovilja att gå fram, att hoppa hinder, utföra vissa rörelser eller springa fort. En lindrig hälta kan till en början bara upplevas som en försämring av hästens gångarter. Detta är vanligast om problemen är dubbelsidiga, det vill säga, påverkar båda fram eller båda bakbenen samtidigt.

Enkelsidiga problem ger oftare symtom på hälta, som kan märkas på rakt spår, på böjt spår och kan också skifta med olika underlag.

När hästen kommer till klinik för att försöka utröna vad problemet är så får den genomgå en hältundersökning.

Den går till på följande sätt:

  • Palpation av hela hästen, nacke, rygg och ben kläms igenom för att utröna svullnader, gallor och/eller ömheter.
  • Skritt på rakt spår och i vändningar, hjälper veterinären att se hur den belastar sina ben och hovar, är hästen halt redan i skritt står man oftast över att röra den i övriga gångarter och går vidare med andra undersökningar.
  • Undersökningen går annars vidare med trav på rakt spår och även olika provokationstest i form av böjning av olika delar av benen i vissa lägen använder man även hakar eller grepp för att höja tå- eller traktdelen av hovarna så att man kan ändra belastningen i benet.
  • Longering: hästen undersöks i trav och vid behov i galopp på volten, veterinären vill gärna se den på både mjukt och hårt underlag.
  • Ridprov/körprov: Vissa hästar visar enbart bekymmer under ridning alternativt körning, och då är det en fördel att visa dem under belastning. Vi har ett stort ridhus där vi kan titta på hästarna, både hältor och andra rörelsestörningar. Vid svårare hältor eller rörelsestörningar används också Equinosis Lameness Locator, ett objektivt system för rörelsemätning. Vid hjälp av sensorer som sätts på hästen och ett specialdesignat datasystem, kan vi fånga upp även små rörelsestörningar som ögat inte kan se.
  • Diagnostiska bedövningar: För att exakt kunna lokalisera var hästen har ont försöker man med hjälp av bedövningar att avgöra när hästen slutar att halta. Dessa bedövningar kan läggas direkt i olika leder eller runt de perifera nerver som förser distala benen med känsel då man lokaliserat var smärtan kommer ifrån går man vidare.
  • Undersökning med röntgen och/eller ultraljud, beroende på om man misstänker skelett eller mjukdelsproblem.


Beroende på vilken diagnos man kommer fram till bestäms bästa möjliga behandling för det aktuella problemet.