Hudutredning

Det finns en mängd olika orsaker till hudsjukdomar på häst, de kan indelas i 6 större kategorier:

    •     fuktiga krustor/dermatiter
    •     torra (fjälliga) dermatiter
    •     nodulära hud åkommor (neoplastiska och icke-neoplastiska knölar)
    •     klåda
    •     förändringar i päls densitet och/eller struktur (alopesi /håravfall /hirsutism)
    •     pigmentsförändringar


Dessa förändringar kan ha en mängd olika orsaker; en del problem affekterar bara huden medan andra kan synas på huden först och främst, men kan vara en systemsjukdom i grunden.

De flesta hudförändringar kan delas upp i infektiösa eller icke-infektiösa .

De förstnämnda inkluderar virus, bakterier, svamp, protozoa, såväl som interna och externa parasiter.

De icke-infektiösa förändringarna kan bero på trauma, allergier/immunologiska orsaker, såväl som utvecklingsrubbningar, genetiska orsaker, endokrinologiska eller neoplastiska problem .

På grund av detta spektrum av orsaker och typer av förändringar är det viktigt att man gör en noggrann undersökning med provtagning av den förändrade huden för att säkerställa diagnos och därmed kunna utföra rätt behandling. Vissa problem kan man nästan direkt diagnosticera som t.ex. hirsutism (överväxt av päls) som egentligen endast sker vid ett tillfälle; nämligen då hästarna får Equine Cushing´s Disease (Pititary Pars Intermedia Dysfunction) men vid de flesta tillfällen krävs alltså en grundlig undersökning.

Detta inkluderar:

    •    ett signalement av hästen (vissa problem drabbar bara vissa hästar)
    •    historik (när, var, hur länge, sommar, vinter etc.)
    •    symtom (kliar, utslag, knölar etc.)
    •    full klinisk undersökning
    •    detaljerad hudundersökning som består av både visuell undersökning som olika provtagningar för att säkerställa diagnos och ge hästen bästa      möjliga behandling.