Utredning av luftvägsproblem

Luftvägsproblem är en vanligt förekommande orsak till nedsatt prestation på våra sporthästar. 
Man kan dela in luftvägsproblem i lidande från övre luftvägar (näshåla, svalg och luftstrupe) eller nedre luftvägar (lungor).

Kommer din häst hit för undersökning av luftvägar, kommer vi först med stetoskop utföra en noggrann auskultation av lungan. 

I bland använder vi även en så kallad re-breathing bag för att få hästen att ta djupa andetag under tiden vi lyssnar med stetoskop över lungfältet. 

Man kan också behöva göra ett arbetsprov för att få fram eventuella missljud.

Vi kan sedan använda fiberoptik (endoskopi) för att undersöka näshåla, luftsäckar, svalg och luftstrupe (trachea). 

Med endoskopet kan vi se hur övre luftvägar ser ut i vila, vissa obstruktioner i svalg som struppipning och felläge av mjuka gommen kan man behöva se när hästen arbetar för att bedömma. Med endoskopet ser vi också eventuell förekomst av slem eller blod i svalg och trachea.
Vid hjälp av endoskopet kan vi ta olika prov för odling och cytologisk bedömning (förekomst av och bedömning av celler i luftvägarna).

För att komma till rätta med luftvägsproblem från nedre luftvägar kan vi behöva ta prov från lunga, detta görs blint eller med hjälp av endoskop. Ett sådant prov kallas BAL (Bronko Alveolärt Lavage), och skickas till England eller Uppsala för analys. 

Vi kan även i vissa fall behöva göra en röntgen och/eller ultraljuds undersökning av lungorna för att komma vidare i diagnostiken.

Beroende på vilka fynd som görs under undersökningen hittar vi den bästa behandling för din häst.

Nu kan vi även erbjuda videoendoskopi under ridning/körning, med detta kan vi upptäcka bekymmer som endast visar sig vis ansträngning