Provtagning samt blodprovsanalyser

I samband med vissa sjukdomar/skador på hästen kan prover och blodprovsanalyser behöva göras vid besöket.

Som exempel kan nämnas att man kan behöva provtaga och odla bakterier i samband med problem i näshåla, hals (trachea), livmoder, sår etc. Blodprov är ofta förekommande prov för att fastställa hälsostatus, kontrollera pågående infektion, muskelproblem osv. Ibland kan man även behöva ta prov på ledvätska, sår som ej läker, hudprover i form av skrapprov m.m.

Blodprovsanalyser samt vårt egna laboratorium
Det finns som sagt en mängd prover och blodprovsanalyser som kan vara erforderliga i samband med besöket. Vi har ett eget laboratorium för att få snabba och tillförlitliga analyser i samband med utredningar och sjukdomstillstånd för att kunnna utföra adekvat behandlin.
(Klicka här för mer information om vårt laboratorium).

Vi kan även erbjuda preparerade behandlingsmetoder såsom IRAP samt PRP gällande behandling av leder och senskador.

Vid Husaby och Bjertorp har vi möjlighet att erbjuda biologisk-regenerativ behandling av leder och akuta sen- och ligamentskador med dessa behandlingar.

-IRAP interleukin 1 receptor antagonist protein används i behandling av ledinflammation och degenerativ ledsjukdom. Blod tas från hästen och inkuberas i värmeskåp 1 dygn, dagen efter separerar man plasma från blod och produkten är klar att injicera i hästen. Man får flera doser som kan frysas ner till senare användning. Många tävlingshästar i svårklass använder denna behandling världen runt då man inte har samma biverkningar som tex kortison ger och karenstiden efter behandling är kortare. IRAP används också till behandling av hästar med broskdefekter diagnostiserat efter artroskopi/operation.

-PRP platelet rich plasma är en annan produkt som tas från hästens bod men som används vid behandling av akuta senskaor eller blödningar i ligament. PRP ökar och förbättrar läkningsprocessen av skador på ligament och senor. PRP kan tas ut från hästen och användas samma dag.


Nationella och internationella referenslaboratorium
Beroende på vilka analyser som erfordras kan det också vara aktuellt att sända provet vidare och vi skickar vid dessa tillfällen till kvalificerade laboratorium såväl nationellt som till internationella referenslaboratorium.