Tandvård

Vi har veterinärer med specialkompetens inom hästtandvård, som utför grundliga undersökningar av hästens munhåla och tandstatus. Vi har tillgång till modern utrustning och kan utföra mer avancerade korrigeringar i samband med till exempel bettfel och även lagning av tänder vid frakturer eller kariesangrepp.  Vi kan även hjälpa till med råd om utrustning och betseltillpassning. Även om inget problem misstänks är en årlig undersökning att rekommendera.

Vi sederar (ger hästen lugnande) före undersökningen vilket ger förutsättningar för en noggrann genomgång av munhålan med hjälpav en spegel och god belysning. Vi kan röntga tänderna om man misstänker infektioner i tandrötterna eller andra problem som kan ses på röntgen.

Vi tar bort vargtänder under lokalbedövning och allmän sedering.

Tandkontrollerna är viktiga då de även kan påverka ridbarheten. Det kan visa sig genom att hästen är ovillig att gå fram, slår med huvudet eller inte vill ta bettet. Sår i munslemhinnan är vanliga fynd, vilka kan vara orsakade av felanpassade bett eller nosgrimmor. För att hjälpa hästen på bästa sätt får man försöka ändra utrustningen så att problemen har möjlighet att läka.

Vi raspar/slipar inte mer än nödvändigt då hästen har ett begränsat tandkapital.

Under perioden när hästarna tappar mjölktänderna och de permanenta tänderna bryter fram kan hästen äta sämre. Foder kan packas in mellan tänderna och mjölktandkappor kan orsaka problem.  Detta kan vara viktigt att kontrollera om man har en häst i åldern mellan ca 2-5 år som plötsligt äter sämre.