Besiktningar och hälsokontroller

Vid vissa tillfällen behövs en undersökning för att fastställa hästens hälsotillstånd. Vid försäljning eller nyteckning av försäkring kan man behöva göra en besiktning. Vid försäljning är det viktigt både för köpare och säljare att den aktuella hästen bedöms passa för det arbete den är tänkt att utföra.
Detta är val som oftast tas innan hästen kommer till besiktning.

Besiktning
En besiktning är en utförlig undersökning av hästen, ofta krävs ett stort kunnande för att bedöma eventuella fynd man gör under själva undersökningen. Undersökningen är mycket viktig då det både för säljare och köpare är betydelsefullt att få denna undersökning så komplett som möjligt. Hästens hälsotillstånd för dagen bedöms, och eftersom detta är en färskvara brukar oftast försäkringsbolag acceptera intyg som är max 14 dygn gamla.

Vid en besiktning undersöks hästen kliniskt. Vi kontrollerar ID (kontrollerar signalement i pass och läser av elektronisk chip). Hästens allmäntillstånd och exteriör bedöms, man kollar slemhinnor och palperbara lymfknutor. Öron och ögon undersöks och vi lyssnar på hjärta och lungor med stetoskop.  En enkel undersökning av munhåla utförs, vi känner över hud och bedömer även hästens uppförande/hanterbarhet vid undersökningen.
Hästens rörelseapparat palperas noggrant, och det utförs rörelsekontroll i form av longering. På vuxna hästar utförs också provokationstester i form böjprov vid besiktning.
Vi har även möjlighet att göra rörelsekontroll under ryttare då detta i vissa fall är önskbart.
Ibland önskas speciella undersökningar vid besiktning, till exempel endoskopi av luftvägar eller röntgen. Har hästen äldre skador kan man behöva kompletterande ultraljud eller röntgen för att bedöma status idag. Vår besiktningsröntgen (s.k. exportröntgen) bedöms av våra specialister på bilddiagnostik.
Vi använder Sveriges Veterinärförbunds blankett vid besiktning.

Hälsokontroll
Är du av någon anledning osäker på hästens hälsotillstånd eller om du önskar hälsokontroll av häst under pågående tävlingssäsong kan du kontakta vår reception så skräddarsyr vi ett paket till dig.