HÄLTUTREDNING Hältutredning – låga hältor Hältutredning – höga hältor

RÖNTGEN Används för att diagnosticera skelettskador. Vi har tillgång till två digitala röntgensystem, ett modernt MERS-pelarsystem på Husaby Hästklinik, samt ett mobilt röntgensystem på Bjertorp Hästklinik som vi vid behov även kan använda ute i fält. På Husaby Hästklinik kan vi även röntga både halsar och ryggar. Läs mera under ryggutredning och höga hältor.

Blodprovsanalyser samt vårt egna laboratorium Alla våra kliniker har möjlighet att köra enklare blodprovsanalyser. Vi har även ett eget laboratorium för att få snabba och tillförlitliga analyser i samband med utredningar och sjukdomstillstånd för att kunna utföra adekvat behandling. Husaby Hästakut i Skara kan erbjuda kvalificerade laboratorieanalyser både för häst, hund, katt och övriga smådjur. … Läs mer

Besiktningar och hälsokontroller Vid vissa tillfällen behövs en undersökning för att fastställa hästens hälsotillstånd. Vid försäljning eller nyteckning av försäkring kan man behöva göra en besiktning. Vid försäljning är det viktigt både för köpare och säljare att den aktuella hästen bedöms passa för det arbete den är tänkt att utföra. Detta är val som oftast tas innan hästen kommer till besiktning. Besiktning En besiktning är en utförlig undersökning av hästen, ofta krävs ett stort kunnande för att bedöma eventuella fynd man gör under själva undersökningen. Undersökningen är mycket viktig då det både för säljare och köpare är betydelsefullt att få denna undersökning … Läs mer