Akuta operationer hos Husaby Hästakut i Skara Husaby Hästakut har öppet dygnet runt, året om. Vår akutmottagning erbjuder akuta operationer, som laparaskopi (buköppning) samt sårskador.

EKG EKG har betydelsen elektrokardiogram, vilket är ett diagram som visar hur hjärtmuskeln arbetar. Hjärtmuskelns sammandragning alstrar svaga elektriska spänningar som kan registreras med ett flertal elektroder som fästs på hästens hud. Elektroderna är anslutna till ett instrument, kallat elektrokardiograf som genererar ett diagram över hjärtats aktivitet. EKG används för att undersöka hästens hjärta. Man … Läs mer

Kirurgi hos Husaby Hästakut i Skara Laura Hirvinen Har jobbat som veterinär i över tio år på olika hästsjukhus i USA, Sverige och Finland. Flyttade till Sverige 2009 och jobbade mellan 2009 – 2015 på Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm, den senaste tiden som överveterinär i kirurgi. Har under tiden på Evidensia även jobbat som konsult på många olika kliniker runt om i … Läs mer

UTREDNING AV LUFTVÄGSPROBLEM Utförs hos Husaby Hästklinik, Bjertorp Hästklinik och Husaby Hästakut. Luftvägsproblem är en vanligt förekommande orsak till nedsatt prestation hos sporthästar.  Man kan dela in luftvägsproblem i lidande från övre luftvägar (näshåla, svalg och luftstrupe) eller nedre luftvägar (lungor). Kommer din häst hit för undersökning av luftvägar, kommer vi först med stetoskop utföra en noggrann auskultation av lungan. Vi kan erbjuda: endoskopi (fiberoptik), BAL (Bronko Alveolärt Lavage) prov från lungan, tracheal sköljprov (för odling och cytologisk bedömning), arbetsprov vid eventuella missljud samt röntgen och … Läs mer

HUDUTREDNING Utförs hos Husaby Hästklinik och Husaby Hästakut Det finns en mängd olika orsaker till hudsjukdomar på häst, de kan indelas i 6 större kategorier: fuktiga krustor/dermatiter torra (fjälliga) dermatiter nodulära hud åkommor (neoplastiska och icke-neoplastiska knölar) klåda förändringar i päls densitet och/eller struktur (alopesi /håravfall /hirsutism) pigmentsförändringar På grund av alla olika kategorier krävs … Läs mer

TANDVÅRD Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby hästakut och Bjertorp Hästklinik Vi har veterinärer med specialkompetens inom hästtandvård, som utför grundliga  undersökningar av hästens munhåla och tandstatus. Vi har tillgång till modern utrustning och kan utföra mer avancerade korrigeringar i samband med till exempel bettfel och även lagning av tänder vid frakturer eller kariesangrepp.  Vi kan … Läs mer

ULTRALJUD Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby Hästakut och Bjertorp Hästklinik En ultraljudsundersökning är skonsam och medför inga obehag för hästen. Undersökningarna går till så att en ultraljudskristall hålls mot huden som först måste smörjas in med någon form av gel (en elastisk halvfast massa) för att underlätta kontakten. Ultraljudskristallen avger varje sekund tusentals ljudsignaler som reflekteras tillbaka … Läs mer

GASTROSKOPI OCH MAGSÅR Utförs på Husaby Hästakut Gastroskopi används främst vid misstanke av magsår, men även vid andra utredningar. Återkommande kolik, svårigheter att svälja ec. Fiberoptiken förs in via hästens näsborre, vidare till matstrupe och magsäck. Hästen får sedering (lugnande) under undersökningen, och inför en gastroskopi bör hästen varit svält i 16h. För mer information … Läs mer

RÖNTGEN Används för att diagnosticera skelettskador. Vi har tillgång till två digitala röntgensystem, ett modernt MERS-pelarsystem på Husaby Hästklinik, samt ett mobilt röntgensystem på Bjertorp Hästklinik som vi vid behov även kan använda ute i fält. På Husaby Hästklinik kan vi även röntga både halsar och ryggar. Läs mera under ryggutredning och höga hältor.