UTREDNING AV LUFTVÄGSPROBLEM Utförs hos Husaby Hästklinik, Bjertorp Hästklinik och Husaby Hästakut. Luftvägsproblem är en vanligt förekommande orsak till nedsatt prestation hos sporthästar.  Man kan dela in luftvägsproblem i lidande från övre luftvägar (näshåla, svalg och luftstrupe) eller nedre luftvägar (lungor). Kommer din häst hit för undersökning av luftvägar, kommer vi först med stetoskop utföra en noggrann auskultation av lungan. Vi kan erbjuda: endoskopi (fiberoptik), BAL (Bronko Alveolärt Lavage) prov från lungan, tracheal sköljprov (för odling och cytologisk bedömning), arbetsprov vid eventuella missljud samt röntgen och … Läs mer

HUDUTREDNING Utförs hos Husaby Hästklinik och Husaby Hästakut Det finns en mängd olika orsaker till hudsjukdomar på häst, de kan indelas i 6 större kategorier: fuktiga krustor/dermatiter torra (fjälliga) dermatiter nodulära hud åkommor (neoplastiska och icke-neoplastiska knölar) klåda förändringar i päls densitet och/eller struktur (alopesi /håravfall /hirsutism) pigmentsförändringar På grund av alla olika kategorier krävs … Läs mer

GYNEKOLOGISK UTREDNING Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby Hästakut och Bjertorp Hästklinik Vi utför dräktighetsundersökning, undersökning av äggstockar, livmoder för brunstkontroll, utredning av så kallat ”problemsto”. Bakterieprovtagning, cytologi ( cellanalys), livmoderbiopsi, vulvasutur, livmodersköljning Åtgärdande av tvillingdräktighet med så kallad ”klämning”. Observera att detta är viktigt att göra tidigt helst före 20 dagars dräktighet absolut senast ca … Läs mer

TANDVÅRD Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby hästakut och Bjertorp Hästklinik Vi har veterinärer med specialkompetens inom hästtandvård, som utför grundliga  undersökningar av hästens munhåla och tandstatus. Vi har tillgång till modern utrustning och kan utföra mer avancerade korrigeringar i samband med till exempel bettfel och även lagning av tänder vid frakturer eller kariesangrepp.  Vi kan … Läs mer

ULTRALJUD Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby Hästakut och Bjertorp Hästklinik En ultraljudsundersökning är skonsam och medför inga obehag för hästen. Undersökningarna går till så att en ultraljudskristall hålls mot huden som först måste smörjas in med någon form av gel (en elastisk halvfast massa) för att underlätta kontakten. Ultraljudskristallen avger varje sekund tusentals ljudsignaler som reflekteras tillbaka … Läs mer

RYGGUTREDNING OCH HÖGA HÄLTOR Det finns tillfällen då man arbetar hästar när man har svårt att avgöra orsaken till eventuella  problem som  kan uppstå, det kan vara olika problem som t.ex: dåligt påskjut / undertramp oförmåga eller ovilja att utföra vissa rörelser istadighet ryggömhet bristande framåtbjudning ojämnhet i arbete på böjda spår oliksidighet regelrätta hältor, som … Läs mer

HÄLTUTREDNING Hältutredning – låga hältor Hältutredning – höga hältor

GASTROSKOPI OCH MAGSÅR Utförs på Husaby Hästakut Gastroskopi används främst vid misstanke av magsår, men även vid andra utredningar. Återkommande kolik, svårigheter att svälja ec. Fiberoptiken förs in via hästens näsborre, vidare till matstrupe och magsäck. Hästen får sedering (lugnande) under undersökningen, och inför en gastroskopi bör hästen varit svält i 16h. För mer information … Läs mer

RÖNTGEN Används för att diagnosticera skelettskador. Vi har tillgång till två digitala röntgensystem, ett modernt MERS-pelarsystem på Husaby Hästklinik, samt ett mobilt röntgensystem på Bjertorp Hästklinik som vi vid behov även kan använda ute i fält. På Husaby Hästklinik kan vi även röntga både halsar och ryggar. Läs mera under ryggutredning och höga hältor.

Blodprovsanalyser samt vårt egna laboratorium Alla våra kliniker har möjlighet att köra enklare blodprovsanalyser. Vi har även ett eget laboratorium för att få snabba och tillförlitliga analyser i samband med utredningar och sjukdomstillstånd för att kunna utföra adekvat behandling. Husaby Hästakut i Skara kan erbjuda kvalificerade laboratorieanalyser både för häst, hund, katt och övriga smådjur. … Läs mer