EKG

EKG har betydelsen elektrokardiogram, vilket är ett diagram som visar hur hjärtmuskeln arbetar.
Hjärtmuskelns sammandragning alstrar svaga elektriska spänningar som kan registreras med ett flertal elektroder som fästs på hästens hud.
Elektroderna är anslutna till ett instrument, kallat elektrokardiograf som genererar ett diagram över hjärtats aktivitet.
EKG används för att undersöka hästens hjärta. Man kan se om hästen har hjärtmuskelskador eller arytmi (rytmrubbningar).