GASTROSKOPI OCH MAGSÅR

Utförs på Husaby Hästakut

Gastroskopi används främst vid misstanke av magsår, men även vid andra utredningar. Återkommande kolik, svårigheter att svälja ec. Fiberoptiken förs in via hästens näsborre, vidare till matstrupe och magsäck. Hästen får sedering (lugnande) under undersökningen, och inför en gastroskopi bör hästen varit svält i 16h. För mer information och tidsbokning, kontakta Husaby Hästakut.