UTREDNING AV LUFTVÄGSPROBLEM

Utförs hos Husaby Hästklinik, Bjertorp Hästklinik och Husaby Hästakut.

Luftvägsproblem är en vanligt förekommande orsak till nedsatt prestation hos sporthästar.  Man kan dela in luftvägsproblem i lidande från övre luftvägar (näshåla, svalg och luftstrupe) eller nedre luftvägar (lungor).

Kommer din häst hit för undersökning av luftvägar, kommer vi först med stetoskop utföra en noggrann auskultation av lungan.

Vi kan erbjuda: endoskopi (fiberoptik), BAL (Bronko Alveolärt Lavage) prov från lungan, tracheal sköljprov (för odling och cytologisk bedömning), arbetsprov vid eventuella missljud samt röntgen och ultraljud. Vi kan även erbjuda videoendoskopi under ridning/körning, med detta kan vi upptäcka bekymmer som endast visas under ansträngning.