Välkomna till operationsavdelningen vid Husaby Hästakut i Skara

Vid ankomst får ni fylla i ett hälsoformulär

Nedan följer information som vi önskar att ni läser

På operationsavdelningen arbetar flera olika veterinärer samt legitimerade djursjukskötare och djurvårdare med stor erfarenhet och fördjupad kunskap/utbildning i anestesi.

Våra egna veterinärer utför olika typer av rutin- och akutkirurgi. Vi har dessutom två stycken konsulterande specialistutbildade (diplomerade) kirurger som kommer regelbundet varje vecka för mer avancerad kirurgi.

Operationssalen håller hög standard med modern utrustning. Vår narkosapparat Tafonius är en av de mest avancerade på marknaden.

Ett urval av våra vanligaste kirurgifall är :

 • Artroskopier/tenoskopier (titthålskirurgi)
 • Bukkirurgi vid tex kolik
 • Navelbråck
 • Kastration
 • Halskirurgi
 • Laparoskopi (titthålsoperation) i buk, t.ex. svårare klapphingstoperationer, äggstockscystor
 • Stående ryggoperation vid kissing spines
 • Ögonkirurgi
 • Korrigering av benställning hos föl
 • Tandoperationer inkl. dragning av kindtänder
 • Frakturkirurgi
 • Sårskador

För oss är säkerhet mycket viktigt, både för patient och personal. Vi håller oss hela tiden uppdaterade via utbildningar och har arbetat fram rutiner och rekommendationer vi vill att ni hjälper oss att följa.

Om din häst är inbokad för ett planerat rutiningrepp vill vi att ni följer nedan rekommendationer:

 1. Hästens pass skall lämnas tillsammans med hästen på operationsdagen. För identifikation samt kontroll av vaccination mot stelkramp.
 2. Inför ett planerat ingrepp skall hästen vara grundvaccinerad mot stelkramp. Grundvaccination innefattar tre sprutor, A+B med en månad emellan samt C 6-12 mån senare.
 3. Hästen skall vara barfota runtom, det vill säga skorna skall tas av innan ankomst. Detta för att förhindra skador i uppvaket efter operation.
 4. Hästen skall ha en ren och hel grimma på sig.
 5. Hästen skall vara ren och helst badad. Detta för att förhindra sårinfektioner hos patienten efter ingreppet samt för att hålla operationssalen ren. Bad bör ske med desinficerande tvål till exempel Hibiscrub som finns att köpa hos oss eller på apotek. Har du inte möjlighet att bada/duscha din häst hemma går det bra att komma dagen innan planerad operation och bada/duscha den hos oss.
 6. Hästen skall vara frisk då den lämnas på oss på operationsdagen för ett planerat ingrepp. Det vill säga feberfri och utan symptom från luftvägarna. Den bör ha varit frisk en vecka innan operationen. Tempa hästen dagligen veckan innan operation samt innan avresa till kliniken. Sövning av en sjuk häst ökar risken för plötslig död i narkos och ökar risken för sårinfektioner. Vi förbehåller oss rätten att neka operation och skjuta upp operationsdatumet om hästen på operationsdagen inte är frisk.
 7. Området som ska opereras t.ex ett ben måste ha intakt hud , dvs inga sår , skorpor eller andra hudförändringar

Hästen lämnas på operationsdagen kl. 07.00 alternativt dagen innan. Då vi är ett akut hästsjukhus kan planerade operationer ibland skjutas upp i tid på dagen då ett akutfall kan behöva opereras akut. Vi försöker lösa detta på bästa sätt för alla. Vi vill ha alla hästar på plats redan på morgonen då detta ger ett lugn i operationsstallet samt gör det lättare för oss att planera arbetet på bästa sätt.

Ge ej frukost inför en planerad operation. Kvällsmat är ok.  Vatten giva ok ända fram till sövning.

Hästen får ofta gå hem samma dag som den opereras men kan om den opereras på eftermiddagen eller på grund av operationens art behöva stanna till dagen efter. Hämtning av häst kan ske fram till kl. 19.30 på kvällen. VI har rutin på att ringa er direkt då er häst är färdigopererad och står upp på benen igen.

Om din häst är remitterad för operation är det bra om ni säkerställer att journal och eventuella röntgenbilder skickas till oss i god tid. Vi ser gärna att planerade operationer som ej är rutiningrepp är bedömda av veterinär innan tidsbokning.

Hästen har under narkosen en permanent kanyl i halsen för medicin samt en artärkateter vid panna eller tinning för kontroll av blodtryck under narkosen. Dessa båda kanyler läggs sterilt och medför en rakad ruta. Under narkosen sover hästen med hjälp av narkos gas via en tub i halsen.

Varmt välkomna!