Blodprovsanalyser samt vårt egna laboratorium

Alla våra kliniker har möjlighet att köra enklare blodprovsanalyser. Vi har även ett eget laboratorium för att få snabba och tillförlitliga analyser i samband med utredningar och sjukdomstillstånd för att kunna utföra adekvat behandling.

Husaby Hästakut i Skara kan erbjuda kvalificerade laboratorieanalyser både för häst, hund, katt och övriga smådjur. Laboratoriet finns tillgängligt för våra interna patienter men mycket prover kommer även från externa kunder såsom privata veterinärer, djurkliniker och distriktsveterinärer i fält. Vi kan erbjuda många analyser på blod, urin, avföring och inom cytologi.

Klicka gärna på våra remisser längre ner här på sidan för att se analyser som erbjuds. Det går bra att beställa enstaka analyser eller hela analyspaket (öppna i pdf-format).

För priser eller andra förfrågningar är både veterinärer och djurägare välkomna att kontakta laboratoriet.

Proverna analyseras av Leg. Biomedicinsk analytiker med många års erfarenhet. Regelbundna kontroller görs på utrustningen för att garantera ett korrekt resultat. Ansvarig för laboratoriet är Helena Skallström.

Nationella och internationella referenslaboratorium

Beroende på vilka analyser som erfordras kan det också vara aktuellt att sända provet vidare och vi skickar vid dessa tillfällen till kvalificerade laboratorium såväl nationellt som till internationella referenslaboratorium.

Remisser

Remiss blodprov
Remiss träckprov