REMISSINSTANS FÖR BILDAVLÄSNING

Våra veterinärer Henrik Nyberg  och Ylva Nelson är specialutbildade på bilddiagnostik.

Som remitterande veterinär erbjuds du möjligheten att skicka röntgen och MRI bilder för second opinion till Henrik, Karin och Ylva.
Vänligen fyll i remissblanketten och skicka den till oss med fax, post eller e-post.

Blankett hämtar du här!