TANDVÅRD

Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby hästakut och Bjertorp Hästklinik

Vi har veterinärer med specialkompetens inom hästtandvård, som utför grundliga  undersökningar av hästens munhåla och tandstatus. Vi har tillgång till modern utrustning och kan utföra mer avancerade korrigeringar i samband med till exempel bettfel och även lagning av tänder vid frakturer eller kariesangrepp.  Vi kan även hjälpa till med råd om utrustning och betseltillpassning. Även om inget problem misstänks är en årlig undersökning att rekommendera.