ULTRALJUD

Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby Hästakut och Bjertorp Hästklinik

En ultraljudsundersökning är skonsam och medför inga obehag för hästen. Undersökningarna går till så att en ultraljudskristall hålls mot huden som först måste smörjas in med någon form av gel (en elastisk halvfast massa) för att underlätta kontakten.
Ultraljudskristallen avger varje sekund tusentals ljudsignaler som reflekteras tillbaka beroende på det undersökta organets täthet. Kristallen är också mottagare av ljudet som omvandlas till en bild på en tv-skärm. Samtidigt som undersökningen utförs tolkas bilderna, till skillnad från andra undersökningar där bilderna granskas efteråt.

Vi använder ultraljud för att undersöka muskler, senor och ligament, samt avancerade undersökningar av hals,rygg och bäcken. Ultraljud är även mycket användbart vid undersökningar av livmoder och äggstockar, samt de delar av buken vi når vid rektal undersökning. Ett annat område som vi undersöker med ultraljud är hjärtats storlek, utseende och funktion, samt lungyta och lungsäckar.

Ultraljud är också till hjälp vid avancerade injektioner till exempel vid behandling eller undersökning av höga hältor (rygg, SI-leder mm).

Vi är referensklinik till Secma Sonosite PX https://secma.se/produkter/sonosite-px/