VACCINATION

Vaccination mot hästinfluensa
Hästinfluensa är smittsamt luftburet virus som man måste vaccinera mot för att vara berättigad att tävla i ridsport samt travsport. Normalt grundvaccinerar man hästen som yngre (oftast 4-6 mån ålder, dessförinnan har fölen ett skydd från modersmjölken med bildande av antikroppar). Efter korrekt grundvaccinationen förnyar man sedan vaccination mot influensa med 6-12 månaders intervall. De olika förbunden har i sitt reglemente vad som gäller för att vara berättigad till tävling.  Läs gärna mer på Svenska Ridsport Förbundet samt Svensk Travsport.
https://www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/Vaccinationer          https://www.travsport.se/hastvalfard/smittskydd-och-vaccinering/vaccinering/

Vaccination mot tetanus/stelkramp
Grundvaccination skall ske två gånger med fyra till sex veckors mellanrum. Därefter tredje vaccinationen efter sex till tolv månader.
Revaccinationer vartannat år efter detta.
Observera att om hästen får en större sårskada eller hovböld rekommenderas revaccination om det är längre än sex månader sedan senaste stelkrampsvaccinationen.

Vaccination mot botulism
Grundvaccination sker tre gånger med en månads mellanrum och därefter en årlig vaccination.
Detta rekommenderas om man fodrar med  hösilage då det ökar risken för att de anaeroba bakterierna, clostridium botulinum,  kan finnas i fodret om man har fått in smuts eller döda smådjur i fodret vid inplastningsprocessen.

Virusabort
Man vaccinerar dräktiga ston i femte, sjunde och nionde dräktighetsmånaden.
Det finns även kombipreparat mot hästinfluensa och virusabort. Detta rekommenderas till hästar som tävlar och reser mycket och då utsätts för högt smittryck.
Detta grundvaccineras med sex veckors mellanrum sedan åter vid två till sex månader. Revaccination var sjätte månad.