Besiktningar och hälsokontroller Vid vissa tillfällen behövs en undersökning för att fastställa hästens hälsotillstånd. Vid försäljning eller nyteckning av försäkring kan man behöva göra en besiktning. Vid försäljning är det viktigt både för köpare och säljare att den aktuella hästen bedöms passa för det arbete den är tänkt att utföra. Detta är val som oftast tas innan hästen kommer till besiktning. Besiktning En besiktning är en utförlig undersökning av hästen, ofta krävs ett stort kunnande för att bedöma eventuella fynd man gör under själva undersökningen. Undersökningen är mycket viktig då det både för säljare och köpare är betydelsefullt att få denna undersökning … Läs mer