VACCINATION Vaccination mot hästinfluensa Hästinfluensa är smittsamt luftburet virus som man måste vaccinera mot för att vara berättigad att tävla i ridsport samt travsport. Normalt grundvaccinerar man hästen som yngre (oftast 4-6 mån ålder, dessförinnan har fölen ett skydd från modersmjölken med bildande av antikroppar). Efter korrekt grundvaccinationen förnyar man sedan vaccination mot influensa med 6-12 månaders intervall. De … Läs mer

UTREDNING AV LUFTVÄGSPROBLEM Utförs hos Husaby Hästklinik, Bjertorp Hästklinik och Husaby Hästakut. Luftvägsproblem är en vanligt förekommande orsak till nedsatt prestation hos sporthästar.  Man kan dela in luftvägsproblem i lidande från övre luftvägar (näshåla, svalg och luftstrupe) eller nedre luftvägar (lungor). Kommer din häst hit för undersökning av luftvägar, kommer vi först med stetoskop utföra en noggrann auskultation av lungan. Vi kan erbjuda: endoskopi (fiberoptik), BAL (Bronko Alveolärt Lavage) prov från lungan, tracheal sköljprov (för odling och cytologisk bedömning), arbetsprov vid eventuella missljud samt röntgen och … Läs mer

ULTRALJUD Utförs på Husaby Hästklinik, Husaby Hästakut och Bjertorp Hästklinik En ultraljudsundersökning är skonsam och medför inga obehag för hästen. Undersökningarna går till så att en ultraljudskristall hålls mot huden som först måste smörjas in med någon form av gel (en elastisk halvfast massa) för att underlätta kontakten. Ultraljudskristallen avger varje sekund tusentals ljudsignaler som reflekteras tillbaka … Läs mer

RÖNTGEN Används för att diagnosticera skelettskador. Vi har tillgång till två digitala röntgensystem, ett modernt MERS-pelarsystem på Husaby Hästklinik, samt ett mobilt röntgensystem på Bjertorp Hästklinik som vi vid behov även kan använda ute i fält. På Husaby Hästklinik kan vi även röntga både halsar och ryggar. Läs mera under ryggutredning och höga hältor.